Styrelse 21/22

Filip Herbertsson

Ordförande, PR-ansvarig

Vigg Eriksson

Kassör, Vice ordförande

Sackarias Lunman

Sekreterare

Gabriella Bengtsson

Sponsoransvarig

Sebastian Löf

Ledamot